Drammen Havn – knutepunkt Østlandet

Luxia inntar Drammen Havn. Drammen har i en årrekke vært Norges største havn for bilimport. Takket være sentral beliggenhet blir gods fra bil, bane, båt omlastet raskt og kostnadseffektivt. I samarbeid med Arro Elektro AS er nå 21 nye lyskastere kommet på plass.

Skikkelig område belysning kommer både besøkende og de som jobber på Drammen Havn til gode. I et havneområde spiller belysning en avgjørende rolle for at arbeid kan foregå trygt hele døgnet. Precison 2 er lyskasteren for de mest krevende forhold, og robust nok til å tåle vær og vind. Værforhold typisk for et havneområdet.

De gamle lyskasterne var modne for utskiftning. Vi gikk inn med Precision 2 1000 W lyskastere. Montert på 25 meter høye fagverksmaster fra vår svenske leverandør Strihl. Optikk Precision 2 er utviklet for å yte sitt beste i horisontal posisjon og opp til ca. 20° vinkel for maksimal lyskomfort og minimert spillys.

Kunde: Arro Elektro AS

Se nye lyskastere LIVE @Drammen Havn

Valgt Luxia belysning

Foto: Stefan Söderström / Melvin Olsson

Til toppen

Hold deg oppdatert

Det lønner seg. Som abonnent på nyhetsbrevet er du på radaren når vi kjører spesialpriser, nye interessante referanseprosjekter og innovasjon. Vi respekterer tiden din og begrenser oss til 1 kjøring i måneden. I henhold til GDPR behøver du å samtykke:

    Jeg samstykker