FNs bærekrafts mål

I 2015 vedtok FNs medlemsland en rekke bærekraftsmål som strekker seg fram mot år 2030. Dette er en felles, global dugnad med målsetninger for myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Gjennom vårt eget bærekrafts arbeid bidrar vi på vår måte. Vi har valgt å fokusere på følgende 3 FN bærekrafts mål:

Helse påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kompetanse på lysdesign utvikler vi prosjekter med veltilpasset arbeidsplass belysning som fremmer økt lærings- og prestasjonsevne. Godt planlagt belysning bidrar til helse, trivsel og livskvalitet.

Dette gjelder spesielt uteområdene i mørketiden. Rett belysningen gir brukerne økt opplevelse av trygghet. For å ivareta helse og livskvalitet er Luxia en pådriver for å hjelpe kundene med å fase ut lysstoffrør. Med oversiktlige nedbetalingsplaner vises besparelsen ved å bytte ut helse og miljøskadelige lysstoffrør med egenutviklet energieffektiv LED.

Luxia målsetting er å være en offensiv tilbyder av belysningssystemer som bidrar i omstillingen mot et fornybart samfunn. Vi representerer merkevarer som står for innovasjon. Leverandører som satser på tekniske finesser som gjør belysningsarmaturer og tilhørende styringssystem mer energi- og kostnadseffektive.

Smart energiforbruk er en del av det grønne skiftet. Gjennom vår faglige kompetanse gir vi innspill som bidrar til mer energieffektive prosjekter og lavere strømkostnad.

Luxia tar ansvar for belysningen vi bringer til markedet ved å representere merkevarer som i all hovedsak er ISO 14001 sertifiserte produsenter på miljøledelse. Vi tar miljøansvar for egen drift gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen. Og sikrer avfallshåndtering emballasje gjennom Grønt Punkt ordningen og RENAS for forsvarlig gjenvinning av EE-avfall.

Egenutviklede armaturer energimerkes og registreres i EUs EPREL database. Vår innkjøpspraksis er skjerpet. Luxia tar steget videre mot en mer ansvarlig drift ved å skjerpe våre innkjøpsrutiner. For å sikre anstendige arbeidsforhold og ivareta menneskerettigheter i leverandørleddet innlemmer vi dette i våre kontrakter iht Åpenhetsloven.

Til toppen

Hold deg oppdatert

Det lønner seg. Som abonnent på nyhetsbrevet er du på radaren når vi kjører spesialpriser, nye interessante referanseprosjekter og innovasjon. Vi respekterer tiden din og begrenser oss til 1 kjøring i måneden. I henhold til GDPR behøver du å samtykke:

    Jeg samstykker