Når prosjektet stiller miljøkrav

Miljø er mer enn et sertifikat. Det handler om å levere solide armaturer som varer over tid. Våre europeiske merkevarer gjør nettopp det. Fokus er gjennomtenkt design, innovasjon som sikrer driftssikkerhet over tid og lavt energiforbruk. Bra for deg. Bra for kundene dine. Bra for miljøet.

ISO 14001 miljøsertifiserte leverandører
Våre europeiske merkevarer er i all hovedsak fra ISO 14001 sertifiserte leverandører. Det er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse. Miljøfyrtårn sertifiseringen til Luxia er sidestilt med ISO 14001.

Luxia er et Miljøfyrtårn
Vi jobber for kontinuerlig forbedring. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med forbedringer innen innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Det betyr at leverandører som i dag ikke er ISO 14001 sertifisert gjøres det tiltak slik at de imøtekommer våre Code of Conduct.

Slik har Luxia forpliktet seg som et Miljøfyrtårn. Les miljørapporten

Medlem av Grønt Punkt
Vi tar miljøansvar for emballasjen vi sender ut på markedet. Som medlem i Grønt Punkt sikrer vi at emballasjen blir innsamlet og gjenvunnet på forsvarlig vis. Returordningen gjelder glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp

Medlem av Renas
Som importør av elektriske produkter tar vi ansvar for avfallet. Vi er derfor medlem av Renas, landets ledende EE-returselskap. Medlemskapet sikrer forsvarlig innsamling og gjenvinning av EE-avfall.

Støtter FNs bærekrafts mål
Luxia er opptatt av hvordan vi som bransjens belysningspartner kan bidra til å nå vår felles visjon om et mer bærekraftig samfunn. Belysning kan være et viktig verktøy for å oppnå bærekraftsmålene. Noen er mer sentrale for oss. Vi har derfor valgt å jobbe med

  • 3 God helse og livskvalitet
  • 9 Industri innovasjon infrastruktur
  • 12 Ansvarlig forbruk & produksjon
Til toppen

Hold deg oppdatert

Det lønner seg. Som abonnent på nyhetsbrevet er du på radaren når vi kjører spesialpriser, nye interessante referanseprosjekter og innovasjon. Vi respekterer tiden din og begrenser oss til 1 kjøring i måneden. I henhold til GDPR behøver du å samtykke:

    Jeg samstykker